?>
Slide background

Wie

Voor wie is de zorgboerderij bedoeld?

De meeste ouderen die bij ons komen, hebben een zorgindicatie. (Wat is een zorgindicatie?) Dit kan zijn ten gevolge van:

  • eenzaamheid
  • vergeetachtigheid of Alzheimer
  • psychogeriatrische aandoeningen
  • lichamelijke beperkingen*
  • psychiatrische aandoeningen

Als u twijfelt of Woudegge past bij u of bij degene voor wie u dagbesteding zoekt, kom dan gewoon eens langs. De groep is gevarieerd en gezellig, mensen vinden vaak snel hun draai.

De een geniet van samen een spelletje te doen en appeltaart bakken. De ander leest de krant en veegt de stal aan, dames handwerken. Er is altijd wel iets te doen is, zowel buiten als binnen.

Wat is een zorgindicatie?

Als u extra zorg nodig heeft i.v.m. psychische of lichamelijke klachten, kunt u een indicatie aanvragen. Dit geeft recht op extra zorg. Als u een zorgindicatie heeft, worden de kosten van de zorg grotendeels vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Er moet eerst een afspraak gemaakt worden met het Wmo-loket van gemeente Ede, alvorens te starten met de dagbesteding op onze zorgboerderij. Dit kan gaan om dagbesteding voor één, twee of drie dagen in de week (op dinsdag, woensdag en donderdag is er dagbesteding voor ouderen op Woudegge).

Samen met de gemeente kijkt u wat nodig is voor het thuisfront, voor de zorgvrager zelf en voor de eventuele mantelzorger(s).

Als u een casemanager heeft, dan weet zij welke wegen te bewandelen om de goede indicatie-goedkeuring te krijgen.

* Bij een lichamelijke beperking geldt dat plaatsing afhankelijk is van (1) in hoeverre de zorgvrager hulp nodig heeft en (2) of de indicatie specialistisch is. We overleggen hierover met de Wmo-c0nsulente.

Slide background